Organisatie

De organisatie van de Vincentiusvereniging Vught bestaat uit het bestuur, diverse activiteiten en vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 10 leden waarvan het dagelijks bestuur gevormd wordt door de voorzitter, secretaris, penningmeester, beleidsadviseur en een verantwoordelijke communicatie. Ieder bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied, zodat iedere activiteit een contactpersoon binnen het bestuur heeft.
Een activiteit kan extern zijn of intern. De interne activiteiten vinden plaats in een commissie of stichting. De activiteitencommissies/stichting zijn in samenspraak met het bestuur de uitvoerende organen.
De activiteiten wordt met vrijwilligers uitgevoerd.

Organisatie-Vincentiusvereniging1.1