Biologische Groentetuin Vincentiusvereniging Vught

Bijna een jaar geleden werd de groentetuin van Vincentiusvereniging Vught gerealiseerd onder de bezielende leiding van projectleider Frits Schreurs.
Een mooi moment om terug te kijken!

Biologisch karakter
Frits en zijn team tuinieren biologisch. Dat betekent dat de grond wordt bewerkt zonder gebruik te maken van kunstmatige gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers. Groenbemesters houden het onkruid in toom op de nog niet in productie genomen percelen. Wie langskomt en denkt waarom zoveel groen in plaats van gewassen?
Dan weet u nu het antwoord!

Plan in 3 jaren
Frits Schreurs heeft met zijn inzet en hulp van vrijwilligers in een korte tijd een prachtig resultaat neergezet! Een derde deel van de tuin is afgelopen jaar bebouwd en heeft  ondertussen al veel productie opgeleverd. De bedoeling is om in 2015 de helft van de tuin in productie te nemen en in 2016 staat het hele veld vol met gewassen. Komende winter wordt de inrichting afgerond. Er komt een verhard pad in het midden van de tuin om de verschillende percelen en kassen gemakkelijker te kunnen bereiken.

Doelstellingen Groenteproject
De primaire doelstelling van de Groentetuin is het helpen van mensen die te kampen hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Groenteproject blijkt een goede opstap naar een baan in het arbeidsproces.
Daarnaast helpt het Groenteproject mensen die te kampen hebben met sociale armoede. Samen werken in de Groentetuin haalt eenzamen uit hun isolement.  Tenslotte is de opbrengst van het Groenteproject een grote stimulans! Inmiddels zijn er al heel wat groenten en fruit bij de Voedselbank Den Bosch en Omstreken geleverd; aardbeien, courgettes, erwten, kapucijners, peulen, prei, rabarber, radijs, tuinbonen, aardappelen en meer.

Vrijwilligers
Uiteraard zijn vrijwilligers altijd welkom! Zeker met het oog op de lente. Dus krijgt u lentekriebels? Meld u zich dan aan door een mail te sturen naar groentetuin@vincentiusvught.nl