De Voedselbank

Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken helpt huishoudens die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor in grote armoede leven. Deze huishoudens ontvangen elke week een voedselpakket.
Op dit moment maakt Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken gebruik van een aantal uitdeellocaties waar de pakketten samengesteld en uitgedeeld worden aan de cliënten. Deze uitdeellocaties bevinden zich verspreid over Den Bosch en omstreken.
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken heeft ook een uitdeelpunt in Vught. De Vincentiusvereniging Vught draagt zorg voor de uitvoering hiervan. De gehele organisatie wordt gedragen door 100% onbezoldigde vrijwilligers, in alle functies en voor alle taken.

Klant worden van de Voedselbank?
Iedereen uit Vught, Helvoirt of Cromvoirt die denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kan contact opnemen met Wegwijs per e-mail : wegwijs.jeugd-amw@vught.nl of telefoon : 073-6580750.

Hoe werkt de Voedselbank?
Met een brede steun van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers kan de voedselbank zich draaiende houden.
Vrijwilligers van de Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken leggen en onderhouden contacten met leveranciers, regelen de logistiek om producten binnen te halen, stellen voedselpakketten samen en verdelen deze ook weer.
De Voedselbank gaat verspilling van voedsel tegen door voedsel bij de bedrijven in te zamelen en deze vervolgens gratis te verstrekken aan mensen die dit voedsel nodig hebben. Daarnaast houdt de Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken regelmatig inzamelingsacties om zelfstandig voedselpakketten samen te stellen.

Sponsor worden?
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken is volledig afhankelijk van sponsors, donateurs, subsidies, serviceclubs, stichtingen, kerken en verschillende acties in de buurt. Wilt u ons sponsoren? Stuur dan een e-mail naar distributiecentrum@voedselbankdenbosch.nl. Draagt u ons een warm hart toe? Financiële donaties zijn van harte welkom op Rabobank rekeningnummer: NL57RABO 011 29 73 183 t.n.v. Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken. Maar ook privé voedsel donaties zijn natuurlijk van harte welkom.

ANBI-status
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken heeft een ANBI-status onder ANBI status nummer 8151.19.094. Deze ANBI-status is gekoppeld aan een fiscaal nummer. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid van giften aan goede doelen die een ANBI-status hebben, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voedsel over?
Heeft u voedsel over? Is uw vriesunit uitgevallen en de inmiddels ontdooide goederen kunnen niet meer via het reguliere kanaal verkocht worden? Of ligt de uiterste verkoopdatum in de zo nabije toekomst dat de partij niet meer via het reguliere kanaal afgezet kan worden? De verpakking van een pallet is beschadigd of de verpakking is verkeerd gedrukt? Herkent u dit en/of wilt u ons helpen bij het samenstellen van een volledig en gezond voedselpakket voor de cliënten van Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken? Stuur dan een e-mail naar: distributiecentrum@voedselbankdenbosch.nl of bel: 06-12750854.