Gemeentelijk Sociaal Fonds

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds biedt hulp aan mensen die door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn geraakt en waar geen andere voorzieningen of regels voor gelden.

Voor wie?

Als je om wat voor reden dan ook in een financiële noodsituatie komt, kun je bij het Sociaal Fonds aankloppen, nadat de gemeentelijke voorliggende voorzieningen gebruikt zijn. Het Fonds gaat vervolgens na of je geholpen kunt worden.

De financiële middelen worden bijeengebracht door de Gemeente Vught, de Vincentiusvereniging en de Protestantse Kerkgemeenschap. De aangevraagde bedragen variëren van 50 euro tot maximaal 700 euro.

Hoe aanvragen?

Via Gemeente Vught, loket Wegwijs,  kunt u een aanvraag indienen, bel 073 – 65 80 750  voor het maken van een afspraak.