Gezocht : bestuurslid Groentetuin Vincentiusvereniging Vught!

Vincentiusvereniging Vught is een maatschappelijke dienstverleningsinstantie, die met behulp van vrijwilligers een structurele bijdrage wil leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de de samenleving. Vincentiusvereninging Vught bestaat uit het bestuur met verantwoordelijken voor de diverse activiteiten en vrijwilligers.

Vincentiusvereniging Vught zet zich in voor de onderstaande activiteiten: (Schuld)hulpverlening, Vincentius Kringloopwinkel Vught, kerstpakkettenactie, vakantieproject, Voedselbank, Vincentius hulppakketten, sociaal fonds en groentetuin.

De doelstellingen van het groentetuinproject zijn:

  • Vrijwillige arbeidsplaats voor mensen in bemiddeling naar echte betaalde baan.
  • Zinvolle tijdsbesteding voor mensen met uitkering die niet meer terecht kunnen op de arbeidsmarkt.
  • Groente produceren voor deelnemers aan de hulppakketten.
  • Groente produceren voor deelnemers Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken, waarbij kleine oogsten rechtstreeks naar uitdeelpunt Vught gaan en grote oogsten naar centrale punt in Den Bosch.
  • Op milieuvriendelijke wijze produceren van groente.

Binnen het bestuur van Vincentiusvereniging Vught zijn wij voor de groentetuin op zoek naar een opvolger, die

  • In het algemeen bestuur meedenkt over de activiteiten van Vincentiusvereniging Vught.
  • Begroting tuin opstelt, coördineert, materialen aanschaft, nota’s controleert, zorgt dat de penningmeester de betalingen doet in overleg met de beide vaste vrijwilligers.
  • Vrijwilligers werft en contact onderhoudt met instellingen in Vught die voor hun cliënten een vrijwilligersplaats zoeken.
  • Affiniteit heeft met mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten, liefst met enige kennis van tuinieren en mensen kan enthousiasmeren.

Frits Schreurs die het tuinproject heeft opgestart, is beschikbaar om zijn opvolger/opvolgster in te werken.

De tuin ligt op het terrein van zorgcomplex Voorburg, vlak bij Vincentius Kringloopwinkel Vught en het Vincentiushuis op industrieterrein De Ketting.

Er zijn twee vaste vrijwilligers die het dagelijkse werk coördineren en de overige vrijwilligers aansturen. In het seizoen – van half februari tot en met oktober – wordt er op 7 dagdelen in de tuin gewerkt.

Heeft u interesse of vragen? Stuur dan een mail naar Frits Schreurs groentetuin@vincentiusvught.nl