Interview over Vincentius Coaches met Rutger Jans

Bestuurslid van de Vincentiusvereniging, Rutger Jans, was zaterdag 9 januari in het programma Blikveld van Novo3 om de rol van de Vincentius coaches nader toe te lichten. Het gaat daarbij om steun aan Vughtenaren, die om welke reden dan ook financieel en/of materieel in de problemen gekomen zijn, die via Vincentius geholpen kunnen worden.

U kunt luisteren naar dit interview, klik hier