Jos Brekelmans ontvangt de Van Beuningenpenning

Jos Brekelmans werd in 1993 benoemd tot voorzitter van de Vincentiusvereniging Vught en in 2008 tot voorzitter van de stichting Vincentius Kringloop Vught. Op maandagavond 14 april legde hij beide functies naast zich neer en bood de Vincentiusvereniging hem een afscheidsreceptie aan in hun verenigingsgebouw in Vught.

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Vincentiusvereniging mocht Jos Brekelmans uit handen van burgemeester Roderick van de Mortel, de slechts bij uitzondering uitgereikte Van Beuningenpenning in ontvangst nemen. Brekelmans heeft zich dan ook langdurig, bovenmatig en belangeloos ingezet ten bate van de gemeenschap in Vught.  Dankzij Jos Brekelmans groeide de organisatie naar een vereniging die zich in brede zin bekommert om mensen aan de rand van de maatschappij.

Jos Brekelmans wordt opgevolgd door Jan Slegers.

DSC_9930 DSC_9941 DSC_9952DSC_9947 DSC_9977 DSC_9987