Kerstpakketten

Kerstpakketten

Kerstmis is een huiselijk feest. Maar bij een feest hoort ook iets extra’s. Voor veel gezinnen is dit “iets extra’s’ in deze tijd van aanhoudende recessie nauwelijks weggelegd.
Daarom probeert Vincentiusvereniging Vught ieder jaar een groot aantal Vughtse gezinnen, die het financieel moeilijk heeft, met een gevarieerd levensmiddelenpakket ook een feestelijk Kerstmis te bezorgen. De pakketten worden aangepast aan de gezinssamenstelling.

Vught zet zich in voor Vught!

Het kerstpakket kan met ingang van 2017 niet meer zelf aangevraagd worden.

De Vincentiusvereniging Vught roept inwoners van Vught op om houdbare en verpakte levensmiddelen in te leveren

Ook bestaat de mogelijkheid tijdens de inzameling geld te geven of te storten op bankrekening NL 45 ABNA 026.42.08.447 t.n.v. Vincentiusvereniging Vught o.v.v. van Kerstactie .