Kinderen uit Cromvoirt en Vught zamelen eten in voor de Voedselbank!

Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Leydraad in Cromvoirt hebben dit jaar alweer voor de derde keer zegeltjes gespaard voor boodschappenpakketten van de Emté.
In twee maanden tijd zijn de scholieren erin geslaagd om zo veel zegels te verzamelen, dat ze bij inlevering 20 goed gevulde dozen kregen met onder andere levensmiddelen, batterijen, wasmiddel, snoepgoed, chips, douchecrème en tandpasta.
Het idee om in te zamelen kwam drie jaar geleden van juf Kelly, leerkracht van groep 7-8. Ze wilde graag met haar klas iets doen voor een ander die het minder goed heeft.

Leerkrachten en leerlingen van Basisschool De Wieken uit Vught organiseren in het kader van Palmpasen ook een actie in alle klassen op school voor de Voedselbank. Het idee is ontstaan uit de vroegere vastenactie waarbij de kinderen geld inzamelden in het zogenaamde vastenzakje. Tijdens de huidige actie wordt er geen geld aan de leerlingen gevraagd, maar houdbare producten. In iedere klas staat een mooie versierde doos, waarin de goederen gedeponeerd kunnen worden. De actie duurt 2 weken.

Voor wie?
Uiteraard is uitdeelpunt Vught van de Voedselbank Den Bosch en Omstreken erg blij met de gulle bijdrage van de leerlingen van bovengenoemde basisscholen! De levensmiddelen zijn echt bedoeld voor mensen uit onze eigen omgeving die deze producten broodnodig hebben.
Mensen uit alle lagen van de bevolking kunnen in aanmerking komen voor de Voedselbank: alleenstaande vrouwen (met kinderen), alleenstaande mannen (met kinderen), echtparen met of zonder kinderen, jongeren en ouderen. Ieder komt om een eigen reden, bijv. echtscheiding, werkeloosheid.
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken helpt huishoudens die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor in grote armoede leven. Deze huishoudens ontvangen elke week een voedselpakket.
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken heeft ook een uitdeelpunt in Vught. De Vincentiusvereniging Vught draagt zorg voor de uitvoering hiervan.

 

Leerlingen van De Wieken

Leerlingen van De Wieken

Leerlingen groep 7en8 Leydraad

Leerlingen groep 7en8 Leydraad