Microkrediet

Er is veel armoede bij kleine Vughtse zelfstandigen.
Via het Microkrediet wil Vincentiusvereniging Vught hulp bieden aan particulieren en kleine ondernemers om:

  • uit de armoede te komen
  • te voorkomen dat mensen terugvallen in de armoede
  • bijdragen aan een opleiding om zakelijke kansen te creëren.

Vincentiusvereniging Vught helpt door opleidingen en microkredieten (of financiële steun op andere manieren) in te zetten voor deze kleine ondernemers en particulieren.

Hoe aanvragen?
Men kan via de Vincentiusvereniging Vught een aanvraag indienen, er wordt dan een afspraak gemaakt om uw situatie persoonlijk te bespreken.

 Interesse?
Stuur een mail naar info@vincentiusvught.nl