Nieuw: Vincentius inloopspreekuur voor hulpvragen

Bron: Het Klaverblad

Door Maarten Kroese

Vincentiusvereniging Vught start in het Vincentiushuis aan de Kettingweg 20 vanaf woensdag 21 september een inloopspreekuur. Het is een drempelverlagende manier om personen met hulpvragen op informele wijze te helpen en te informeren.

Vincentiusvereniging is in Vught actief vanaf 1987. Het doel van deze organisatie is om een structurele bijdrage te leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbare in onze samenleving. Vincentius Vught draait uitsluitend op zo’n 150 vrijwilligers. Een aantal van hen, werkend in de populaire Kringloopwinkel, heeft een ‘  afstand tot de arbeidsmarkt’. Bij Vincentius ontwikkelen ze de noodzakelijke sociale en praktische vaardigheden.

Vakantieproject

Naast de Kringloopwinkel heeft Vincentius veel andere activiteiten. Uitdeelpunt van de Voedselbank Den Bosch e.o. De bekende Kerstpakkettenactie. Het Vakantieproject waarbij kwetsbare gezinnen een volledige verzorgde week op een camping krijgen aangeboden. Vincentius levert bijdragen aan het Gemeentelijk Sociaal Fonds, dat mensen ondersteunt die in financiële moeilijkheden zijn geraakt en voor wie geen andere regeling bestaat.

Groentetuin

Op de groentetuin achter de Kringloopwinkel wordt verse groente verbouwd voor de Voedselbank. Ook hier kunnen geselecteerde personen werkervaring opdoen. Uniek in Nederland is het uitdelen van Hulppakketten aan gezinnen die net boven de voedselbanknorm zitten. De inhoud van de pakketten wordt verzameld bij kerkgemeenschappen, serviceclubs en vrijgevige Vughtenaren.  De bedoeling is dat dit initiatief landelijk wordt uitgerold.

Intentie-overeenkomst

Vincentius beschikt over een aantal hulpcoaches om mensen uit een crisissituatie te helpen. Met financiële en materiele steun of kinderopvang van. Schuldhulpcoaches, opgeleide Vincentius-vrijwilligers, proberen schuldsanering te voorkomen. Ze bieden tevens hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren, het aanvragen van een DigiD, met de administratie of  geven budget-advies. Zij stellen een intentie-overeenkomst op, waarin de formele en informele  samenwerking op basis van gelijkwaaardigheid wordt vastgelegd.  Uiteraard wordt nauw samengewerkt met andere instanties zoals de gemeente.

Voorkomen

Is dat nou echt nodig in Vught? “Ja”, vertelt Vincentiusbestuurslid Rutger Jans, “want er is veel (verborgen) armoede in Vught. Naar schatting 1700 tot 1900 mensen in ons dorp leven onder de armoedegrens. Gezinnen met kinderen, ouderen, middenstanders, alleenstaanden, statushouders en een nieuwe groep: ZZP-ers.. Een onderzoek heeft uitgewezen dat veel arme mensen ‘domme dingen’  doen. Door de schaarste nemen ze soms irrationele beslissingen. Een duur apparaat kopen terwijl ze overal schulden hebben. Pas na 2 tot 5 jaar melden ze zich met een hulpvraag bij de daarvoor bedoelde instanties. Hun schuld is dan vaak onbeheersbaar geworden. Daarom hopen wij met ons nieuwe initiatief de drempel te verlagen om eens te komen praten. Voorkomen is uiteindelijk beter dan genezen.”