Blog Archives

Missie Vincentius Vught

De Vincentiusvereniging Vught is een een maatschappelijke dienstverleningsinstantie, die met behulp van vrijwilligers een structurele bijdrage wil leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Vincentius bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De Vincentiusvereniging is lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap.

Lees meer..