Vincentiusvereniging Vught zoekt vrijwilligers

Voor de (Schuld)hulpverlening zoekt Vincentiusvereniging Vught  een coördinator en schuldhulpcoaches.
De vrijwilligers van (Schuld)Hulpverlening helpen Vughtse inwoners bij de aanpak van (moeilijke) financiële situaties. Deze (liefst vroegtijdige) hulp bij een financiële situatie voorkomt problemen bij particulieren maar daarnaast ook maatschappelijke kosten. Wij verlenen deze hulp in nauwe samenwerking met de gemeente Vught en Welzijn Vught.

Heeft u enige financiële kennis van zaken en interesse mensen te helpen? Meldt u dan aan als vrijwilliger!
Wij zijn op zoek naar schuldhulpcoaches en coördinatoren:

SCHULDHULPCOACH
Als coach helpt u, op verzoek, Vughtenaren bijvoorbeeld bij het op orde brengen van de financiële administratie of bij een aanvraag schuldsanering. Ook wordt ondersteuning gevraagd bij het doen van belastingaangifte of het aanvragen van toeslagen.

Gevraagde vaardigheden Schuldhulpcoach:

  • Affiniteit met of ervaringsdeskundigheid m.b.t. armoede/ financiële problemen;
  • U laat mensen in hun waarde en bent servicegericht met oog voor perspectieven;
  • U kunt luisteren, meedenken en doorvragen;
  • U kunt handelen en denken in kleine stapjes;
  • U kunt zelfstandig werken;
  • U kunt geheimhouding bewaren;
  • U hebt enige kennis van de sociale kaart in Vught,
  • U hebt enige kennis van sociale voorzieningen en fiscale regelingen;
  • U bent minimaal een jaar beschikbaar als vrijwilliger;
  • U bent een aantal uren/dagdelen per maand beschikbaar.

COÖRDINATOR
De coördinerend vrijwilliger is de spil die de activiteit (Schuld)hulpverlening mede organiseert.
De coördinator zorgt voor de realisatie (opzetten en laten uitvoeren) van de werkzaamheden door de coaches.
De coördinator wordt ondersteund door een medewerker van Welzijn Vught en de eerste verantwoordelijke (kartrekker), tevens bestuurslid van Vincentiusvereniging Vught.
Naast deskundigheid op het terrein van administratie en kennis van de sociale kaart beschikt de coördinator ook over organisatorische kwaliteiten, kan improviseren, heeft gevoel voor publiciteit, kan mensen inschatten, kan de vrijwilligers enthousiasmeren en is ongeveer 2 dagdelen per week beschikbaar.

Gevraagde vaardigheden coördinator:
Voor de coördinator worden dezelfde vaardigheden gevraagd als die voor de Schuldhulpcoach maar verder bent u in staat:
De coaches, binnen de kaders van het Vincentius beleid, te begeleiden; Groepsbijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering te organiseren en zorg te dragen voor de juiste administratieve processen.

Wat bieden wij u?
Dankbaar werk waarbij u veel voor een ander kunt betekenen binnen een groep enthousiaste collega’s. Goede ondersteuning en trainingen gericht op kennis en vaardigheden die voor uw werkzaamheden vereist zijn.
Voorafgaand  zal een kennismakingsgesprek met Yvonne Kolmans van Welzijn Vught plaatsvinden, ter voorbereiding van uw vrijwillige inzet.

Informatie en aanmelden
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met de Welzijn Vught, vraag naar Yvonne Kolmans T: 073-6565350.
Aanmelden via Vincentiusvereniging Vught kan ook! Mail hiervoor naar hulpverlening@vincentiusvught.nl t.a.v Rutger Jans