Wat doet Vincentius Vught

Directe hulp
Onder directe hulp vallen activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Soms ook om opvang. Speciale aandacht is er voor kinderen in armoede. Er zijn allerlei projecten die er in voorzien kinderen niet het slachtoffer te laten worden. Die projecten geven bijvoorbeeld schoolboeken of zorgen ervoor dat kinderen toch meekunnen met een schoolreisje, vakantiekamp of dat er een sport beoefend kan worden.

Begeleiding
De Vincentiusvereniging begeleidt mensen bij bijvoorbeeld schuldsanering en budgettering. Onze leden staan klaar om mensen te vergezellen naar officiële instanties en ze wegwijs te maken in de soms complexe regelgeving. Er wordt geholpen bij het invullen van formulieren, maar ook proberen de Vincentianen mensen weer aan het werk of vrijwilligerswerk te krijgen. Om mensen uit het isolement te krijgen worden gerichte bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, zodat ze wederom ergens bij betrokken raken.

Structurele hulp
Om structurele verbeteringen in de positie van mensen met lage inkomens te brengen, worden samen met andere organisaties noodfondsen opgericht. Ook werken onze leden aan bewustwording en protest.