Vincentius Vereniging Vught

De Vincentiusvereniging Vught is een een maatschappelijke dienstverleningsinstantie, die met behulp van vrijwilligers een structurele bijdrage wil leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.