Blog Archives

Het Bestuur

Op deze pagina zijn de namen te vinden van alle bestuursleden, inclusief die van het dagelijks bestuur.
Ook wordt er beschreven welke functie de verschillende bestuursleden binnen de organisatie van Vincentiusvereniging Vught bekleden.
Onderaan de pagina treft u de opbouw van de vereniging in schema aan.

Meer informatie vindt u onder de categorie “Organisatie”.

Lees meer..
Organisatie

De organisatie van de Vincentiusvereniging Vught bestaat uit het bestuur, diverse activiteiten en vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 10 leden waarvan het dagelijks bestuur gevormd wordt door de voorzitter, secretaris, penningmeester, beleidsadviseur en een verantwoordelijke communicatie. Ieder bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied, zodat iedere activiteit een contactpersoon binnen het bestuur heeft.

Lees meer..
Contactgegevens Vincentiusvereniging Vught

Vincentiusvereniging Vught
De Ketting 20
5261 LJ Vught

www.vincentiusvught.nl

Lees meer..
Wat doet Vincentius Vught

Directe hulp
Onder directe hulp vallen activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Soms ook om opvang. Speciale aandacht is er voor kinderen in armoede. Er zijn allerlei projecten die er in voorzien kinderen niet het slachtoffer te laten worden.

Lees meer..
Geschiedenis

Op 23 april 1833 stichtte Frédéric Ozanam op twintigjarige leeftijd, samen met Emmanuel Bailly en vijf bevriende studenten van de Sorbonne in Parijs de Conférence de Charité. De studenten zagen in dat met praten alleen de wereld niet kon worden verbeterd. Ze bezochten in armoede verkerende gezinnen, gingen op zoek naar hulpbehoevende zieken en bejaarden,

Lees meer..
Missie Vincentius Vught

De Vincentiusvereniging Vught is een een maatschappelijke dienstverleningsinstantie, die met behulp van vrijwilligers een structurele bijdrage wil leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Vincentius bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De Vincentiusvereniging is lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap.

Lees meer..