Vughtse Bakkerij Goossens steunt Vincentius Hulppakket!

In samenwerking met Vincentiusvereniging Vught heeft La Boulangerie Goossens besloten om belangeloos elke 14 dagen brood te schenken aan Vincentius Hulppakket. Deze samenwerking is een zeer welkome aanvulling op de voedselvoorziening voor gezinnen in de gemeente Vught die tijdelijk ondersteuning nodig hebben.

Vincentius Hulppakket, actief sinds 2015, richt zich op het verstrekken van houdbaar voedsel aan gezinnen die tijdelijk hulp nodig hebben of wiens inkomen net boven de Voedselbanknorm liggen.  Momenteel maken ongeveer 50 gezinnen gebruik van Vincentius Hulppakket. Het aantal cliĆ«nten van Vincentius Hulppakket is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

Het gebaar van La Boulangerie Goossens om regelmatig brood te leveren aan Vincentius Hulppakket, getuigt van een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en de wens om degenen in nood te ondersteunen. De eerste uitgifte van brood heeft al plaatsgevonden, en de reacties zijn bijzonder positief.

Vincentiusvereniging Vught is ontzettend blij met de gulle bijdrage van La Boulangerie Goossens