Word donateur

Word donateur
Honderden leden zijn dagelijks actief om ieder mens te laten meetellen.
Voor een bedrag dat u zelf kunt en wilt missen, heeft u de mogelijkheid
deze leden te ondersteunen.

Doneren via overmaking
Uw bijdrage is welkom op bankrekening NL45ABNA0264208447 t.n.v. Vincentiusvereniging Vught.
Vincentiusvereniging Vught heeft een ANBI-status onder ANBI status nummer 8051.87.030 Deze ANBI-status is gekoppeld aan een fiscaal nummer. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid van giften aan goede doelen die een ANBI-status hebben, vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

Voor alle overige vragen of opmerkingen neem contact met ons op.