Blog Archives

Wat doet Vincentius Vught

Directe hulp
Onder directe hulp vallen activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Soms ook om opvang. Speciale aandacht is er voor kinderen in armoede. Er zijn allerlei projecten die er in voorzien kinderen niet het slachtoffer te laten worden.

Lees meer..
Missie Vincentius Vught

De Vincentiusvereniging Vught is een een maatschappelijke dienstverleningsinstantie, die met behulp van vrijwilligers een structurele bijdrage wil leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Vincentius bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De Vincentiusvereniging is lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap.

Lees meer..
Kerstpakketten

Kerstpakketten

Kerstmis is een huiselijk feest. Maar bij een feest hoort ook iets extra’s. Voor veel gezinnen is dit “iets extra’s’ in deze tijd van aanhoudende recessie nauwelijks weggelegd.
Daarom probeert Vincentiusvereniging Vught ieder jaar een groot aantal Vughtse gezinnen, die het financieel moeilijk heeft,

Lees meer..